Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0030(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0124/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0194

Protokoll
XML 16k
Reede, 10. juuli 2020 - Brüssel

13. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Asepresident luges ette järgmiste tekstide lõpphääletuse tulemused:

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0194)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0195)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist Türgis asuvatele pagulastele
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis pagulastele humanitaarabi andmist [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0196)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: kroomtrioksiidi teatavad kasutusalad
Resolutsiooni ettepanek B9-0202/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

Resolutsiooni ettepanek saadeti kodukorra artikli 189 lõike 1 kohaselt komisjonile tagasi.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin
Resolutsiooni ettepanek B9-0203/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0197)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele
Raport tervikliku Euroopa lähenemise kohta energia salvestamisele [2019/2189(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0198)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine
Resolutsiooni ettepanek B9-0122/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0199)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0125/2020 muutus kehtetuks.)

Asepresident luges ette järgmistele tekstidele esitatud muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0202)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0203)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

(Istung katkestati kell 13.34.)

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika