Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0030(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0124/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0194

Pöytäkirja
XML 16k
Perjantai 10. heinäkuuta 2020 - Bryssel

13. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraavista asiakirjoista toimitettujen lopullisten äänestysten tulokset:

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: José Gusmão (A9-0124/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0194)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 17)

Lisätalousarvioesitys nro 5/2020: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2020 varainhoitovuodeksi 2020: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0195)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 18)

Päätös ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0196)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 19)

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: Tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset
Päätöslauselmaesitys B9-0202/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 20)

Päätöslauselmaesitys palautettiin valiokuntaan työjärjestyksen 189 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: Tehoaineet, muun muassa flumioksatsiini
Päätöslauselmaesitys B9-0203/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0197)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 21)

Kattava EU:n lähestymistapa energian varastointiin
Mietintö kattavasta EU:n lähestymistavasta energian varastointiin [2019/2189(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0198)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 22)

Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen
Päätöslauselmaesitys B9-0122/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0199)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 23)

(Päätöslauselmaesitys B9-0125/2020 raukesi.)

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Asetuksen (EU) 2016/1628 muuttaminen sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0202)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 26)

Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0203)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 8., 9. ja 10. heinäkuuta 2020, kohta 27)

(Istunto keskeytettiin klo 13.34.)

Päivitetty viimeksi: 18. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö