Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0030(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0124/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0194

Protokolas
XML 16k
Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d. - Briuselis

13. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė donne lecture des résultats de vote des votes finaux sur:

Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2020)0194)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 17)

Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Tolesnės paramos reguojant į krizę Sirijoje teikimas pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0195)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 18)

Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0196)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: tam tikrai būdai naudoti chromo trioksidą
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0202/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos perduotas komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 189 straipsnio 1 dalį.

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0203/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0197)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu
Parnešimas dėl visapusiškos Europos politikos energijos kaupimo klausimu [2019/2189(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0198)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0122/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0199)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0125/2020 anuliuotas.)

Pirmininkė paskelbia balsavimo dėl pakeitimų rezultatus:

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0202)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)

Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0203)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 27)

(Posėdis sustabdytas 13.34 val.)

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika