Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0030(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0124/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0194

Protokols
XML 16k
Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs - Brisele

13. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja galīgās balsošanas rezultātus:

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: José Gusmão (A9-0124/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2020)0194).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā"
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2020 projektu – Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0195).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā, lai turpinātu humāno palīdzību bēgļiem Turcijā
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā, lai turpinātu humāno palīdzību bēgļiem Turcijā [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0196).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: konkrētas vajadzības izmantot hroma trioksīdu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0202/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

Rezolūcijas priekšlikumu nodeva atpakaļ komitejai saskaņā ar Reglamenta 189. panta 1. punktu.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: aktīvās vielas, tostarp flumioksazīns
Rezolūcijas priekšlikums B9-0203/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0197).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Vispusīga Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai
Ziņojums par vispusīgu Eiropas pieeju enerģijas uzglabāšanai [2019/2189(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Claudia Gamon (A9-0130/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0198).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana
Rezolūcijas priekšlikums B9-0122/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0199).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0125/2020 vairs nav spēkā.)

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus attiecībā uz grozījumiem par turpmāk minēto:

Pārejas noteikumi nolūkā risināt Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0202).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un piegāde ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0203).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 8., 9. un 10. jūlija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.34.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 18. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika