Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0030(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0124/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0194

Proces-verbal
XML 16k
Vineri, 10 iulie 2020 - Bruxelles

13. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votului final privind:

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptată așa cum a fost modificată (P9_TA(2020)0194)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 17)

Proiectul de buget rectificativ 5/2020: acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0195)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 18)

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0196)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 19)

Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom
Propunere de rezoluție B9-0202/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 20)

Propunerea de rezoluție este retrimisă comisiei în conformitate cu articolul 189 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul
Propunere de rezoluție B9-0203/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0197)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 21)

O abordare europeană globală privind stocarea energiei
Raport referitor la o abordare europeană globală privind stocarea energiei [2019/2189(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0198)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 22)

Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene
Propunere de rezoluție B9-0122/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0199)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 23)

(Propunerea de rezoluție B9-0125/2020 a devenit caducă.)

Președinta a citit rezultatele votului privind amendamentele la:

Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628] ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0202)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 26)

Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0203)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 27)

(Ședința a fost suspendată la 13.34.)

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate