Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0030(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0124/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2020)0194

Protokoll
XML 16k
Fredagen den 10 juli 2020 - Bryssel

13. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten från slutomröstningarna om följande ärenden:

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Gusmão (A9-0124/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0194)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 17)

Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0195)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 18)

Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020: fortsatt humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020 för att fortsätta tillhandahålla humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0196)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 19)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Viss användning av kromtrioxid
Resolutionsförslag B9-0202/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 20)

Resolutionsförslaget återförvisades till utskottet i enlighet med artikel 189.1 i arbetsordningen.

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
Resolutionsförslag B9-0203/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0197)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 21)

En övergripande EU-strategi för energilagring
Betänkande om en övergripande EU-strategi för energilagring [2019/2189(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0198)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 22)

Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer
Resolutionsförslag B9-0122/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0199)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 23)

(Resolutionsförslag B9-0125/2020 bortföll.)

Talmannen läste upp resultaten från omröstningarna om ändringsförslagen till följande ärenden:

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0202)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 26)

Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0203)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 27)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.34.)

Senaste uppdatering: 7 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy