Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Pátek, 10. července 2020 - Brusel

15. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasuje o konečných hlasováních o:

—   Uzavření dohody mezi EU a Novým Zélandem, jež je předmětem jednání, o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření projednávané dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a orgány Nového Zélandu příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2020/2048(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
Návrh usnesení B9-0222/2020

—   Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj
Návrh usnesení B9-0207/2020

—   Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19
Společný návrh usnesení RC-B9-0216/2020

Hlasování se bude konat až do 15:30.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 18:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:17.)

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí