Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles

15. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet foretog endelig afstemning om:

—   Indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2020/2048(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   En strategi for bæredygtig brug af kemikalier
Forslag til beslutning B9-0222/2020

—   Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
Forslag til beslutning B9-0207/2020

—   EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0216/2020

Afstemningen ville være åben til kl.15.30.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 18 heures.

(Mødet udsat kl. 14.17.)

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik