Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 5k
Petek, 10. julij 2020 - Bruselj

15. Drugi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament je nadaljeval s končnim glasovanjem o:

—   Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in Komisiji glede sklenitve sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Nove Zelandije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata Evropska unija in Nova Zelandija [2020/2048(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Trajnostna strategija za kemikalije
Predlog resolucije B9-0222/2020

—   Prehodne določbe za obravnavo vpliva krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   Celovita politika Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki
Predlog resolucije B9-0207/2020

—   Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji COVID-19
Skupni predlog resolucije RC-B9-0216/2020

Glasovanje je odprto do 15.30.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 18.00

(Seja je bila prekinjena ob 14.17.)

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov