Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2048(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0131/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0200

Notulen
XML 10k
Vrijdag 10 juli 2020 - Brussel

17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2020/2048(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0200)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 24)

Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
Ontwerpresolutie B9-0222/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0201)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 25)

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0202)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 26)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0203)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 27)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen
Ontwerpresolutie B9-0207/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0204)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 28)

(Ontwerpresolutie B9-0206/2020 komt te vervallen.)

EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0216/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0205)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 29)

(Ontwerpresolutie B9-0217/2020 komt te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid