Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2048(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0131/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0200

Zápisnica
XML 10k
Piatok, 10. júla 2020 - Brusel

17. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci prečítal výsledky záverečného hlasovania o týchto dokumentoch:

Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu [2020/2048(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0200)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 24)

Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
Návrh uznesenia B9-0222/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0201)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 25)

Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0202)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 26)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0203)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 27)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj
Návrh uznesenia B9-0207/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0204)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 28)

(Návrh uznesenia B9-0206/2020 sa stal bezpredmetným.)

Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0216/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0205)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 29)

(Návrh uznesenia B9-0217/2020 sa stal bezpredmetným.)

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia