Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2048(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0131/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0200

Protokoll
XML 10k
Fredagen den 10 juli 2020 - Bryssel

17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten från slutomröstningarna om följande ärenden:

Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2020/2048(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0200)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 24)

Kemikaliestrategin för hållbarhet
Resolutionsförslag B9-0222/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0201)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 25)

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0202)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 26)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0203)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 27)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag B9-0207/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0204)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 28)

(Resolutionsförslag B9-0206/2020 bortföll.)

EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0216/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0205)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 29)

(Resolutionsförslag B9-0217/2020 bortföll.)

Senaste uppdatering: 7 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy