Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Петък, 10 юли 2020 г. - Брюксел

20. Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива

(Съгласно решение на Председателския съвет от 2 юли 2020 г.)

комисия LIBE

- Ново заглавие: Препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията относно сключването на споразумение, по което се водят преговори, между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (2020/2048(INI))

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност