Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Pátek, 10. července 2020 - Brusel

20. Změna názvů zpráv vypracovaných z vlastního podnětu

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 2. července 2020)

výbor LIBE

- Nový název: Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření projednávané dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a orgány Nového Zélandu příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (2020/2048(INI))

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí