Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Reede, 10. juuli 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Uute komisjonide koosseis
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 4.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 5.Istungi jätkamine
 6.Srerbrenica mälestamine – 25. aastapäev (arutelu)
 7.Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Esimene hääletusvoor
 9.Srerbrenica mälestamine – 25. aastapäev (arutelu jätkamine)
 10.Euroopa kultuuriline taastumine (arutelu)
 11.Ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemisel (arutelu)
 12.Istungi jätkamine
 13.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 14.Istungi jätkamine
 15.Teine hääletusvoor
 16.Istungi jätkamine
 17.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 18.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 19.Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 237)
 20.Algatusraportite pealkirjade muutmine
 21.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 25.Järgmiste istungite ajakava
 26.Istungi lõpp
 27.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa – Uute komisjonide liikmete nimekiri
Protokoll (151 kb)
30/09/2020 10:02
  Kohalolijate nimekiri (33 kb)
30/09/2020 09:46
  1 lisa (20 kb)
30/09/2020 10:02
 
Protokoll (81 kb)
30/09/2020 10:02
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
30/09/2020 09:46
  Hääletustulemused (77 kb)
03/08/2020 08:36
  Nimelise hääletuse tulemused (54 kb)
01/09/2020 12:57
 
Protokoll (323 kb)
30/09/2020 10:02
  Kohalolijate nimekiri (72 kb)
30/09/2020 09:46
  Hääletustulemused (221 kb)
03/08/2020 08:36
  Nimelise hääletuse tulemused (317 kb)
01/09/2020 12:57
Viimane päevakajastamine: 30. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika