Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Piątek, 10 lipca 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład osobowy nowych komisji
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 4.Ogłoszenie wyników głosowania
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Uroczystości upamiętniające w 25. rocznicę wydarzeń w Srebrenicy (debata)
 7.Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (złożone projekty rezolucji)
 8.Pierwsza część głosowania
 9.Uroczystości upamiętniające w 25. rocznicę wydarzeń w Srebrenicy (ciąg dalszy debaty)
 10.Kulturowe odrodzenie Europy (debata)
 11.Rola polityki spójności w walce ze skutkami społeczno-ekonomicznymi pandemii COVID-19 (debata)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Ogłoszenie wyników głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Druga część głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 19.Zmiana Regulaminu PE (art. 237 Regulaminu)
 20.Zmiany tytułów sprawozdań z własnej inicjatywy
 21.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 22.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 23.Korekty i zamiary głosowania
 24.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 25.Kalendarz następnych posiedzeń
 26.Zamknięcie posiedzenia
 27.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 – Skład osobowy nowych komisji
Protokół (154 kb) Lista obecności (33 kb) Wyniki głosowania (307 kb) Wyniki głosowań imiennych (1550 kb) Załącznik 1 (20 kb) 
 
Protokół (154 kb) Lista obecności (33 kb) Wyniki głosowania (307 kb) Wyniki głosowań imiennych (1550 kb) Załącznik 1 (20 kb) 
 
Protokół (82 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (79 kb) Wyniki głosowań imiennych (54 kb)    
 
Protokół (324 kb) Lista obecności (72 kb) Wyniki głosowania (243 kb) Wyniki głosowań imiennych (318 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności