Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Fredagen den 10 juli 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammansättning av nya utskott
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (debatt)
 7.Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (ingivna resolutionsförslag)
 8.Första omröstningsomgången
 9.Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (fortsättning på debatten)
 10.Kulturell återhämtning i Europa (debatt)
 11.Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 (debatt)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Andra omröstningsomgången
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 19.Ändring av arbetsordningen (artikel 237 i arbetsordningen)
 20.Ändrade titlar på initiativbetänkanden
 21.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 25.Datum för nästa sammanträdesperiod
 26.Avslutande av sammanträdet
 27.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Sammansättning av nya utskott
Protokoll (152 kb)
07/09/2020 15:36
  Närvarolista (33 kb)
27/07/2020 10:24
  Bilaga 1 (20 kb)
07/09/2020 15:36
 
Protokoll (80 kb)
07/09/2020 15:36
  Närvarolista (11 kb)
27/07/2020 10:24
  Omröstningsresultat (79 kb)
03/08/2020 08:37
  Omröstningar med namnupprop (55 kb)
18/08/2020 15:01
 
Protokoll (327 kb)
07/09/2020 15:36
  Närvarolista (72 kb)
27/07/2020 10:24
  Omröstningsresultat (221 kb)
03/08/2020 08:37
  Omröstningar med namnupprop (317 kb)
18/08/2020 15:01
Senaste uppdatering: 7 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy