Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

3. Ανακοίνωση της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, μετά την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020, αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων και σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 4 του Κανονισμού, να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο σήμερα από τις 9.30 έως τις 17.30, για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να συζητήσει και να εκφράσει τη θέση του σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου