Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 23 juli 2020 - Bryssel

3. Meddelande från talmannen
CRE

Talmannen meddelade att han till följd av slutsatserna från Europeiska rådets extra möte 17-21 juli 2020, i överenskommelse med talmanskonferensen och i enlighet med artikel 154 i arbetsordningen, beslutat sammankalla till ett extra plenarsammanträde denna dag kl. 9.30-17.30 för att ge parlamentet möjlighet att hålla en debatt och uttrycka sin ståndpunkt om återhämtningsplanen och den fleråriga budgetramen 2021-2027.

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy