Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 23. júla 2020 - Brusel

4. Program práce

Program rozpravy s poradím hlasovania bol rozoslaný elektronickou poštou.

Nebol predložený žiaden pozmeňujúci návrh.

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia