Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 23 юли 2020 г. - Брюксел

6. Състав на Парламента

Германските компетентни органи уведомяват за назначаването на Manuela Ripa като член на Европейския парламент, на мястото на Klaus Buchner, считано от 16 юли 2020 г.

Вследствие на решението на Съда на Европейския съюз от 19 декември 2019 г. и като взе предвид решението на Централната избирателна комисия (Испания) от 3 януари 2020 г. и решението на Върховния съд на Испания от 9 януари 2020 г., Парламентът отбелязва избора на Jordi Solé i Ferrando за член на ЕП, считано от 3 януари 2020 г., на мястото на Oriol Junqueras i Vies, чието място беше обявено за свободно, считано от 3 януари 2020 г.

Парламентът отбелязва техния избор.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Manuela Ripa и Jordi Solé i Ferrando заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност