Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Čtvrtek, 23. července 2020 - Brusel

6. Složení Parlamentu

Příslušné německé orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Manuela Ripa, kterou je nahrazen Klaus Buchner, byla s platností od 16. července 2020 zvolena poslankyní Parlamentu.

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 a s přihlédnutím k rozhodnutí španělské Ústřední volební komise ze dne 3. ledna 2020 a k rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu ze dne 9. ledna 2020 vzal Parlament na vědomí, že Jordi Solé i Ferrando byl s platností od 3. ledna 2020 zvolen poslancem Parlamentu a nahrazuje se jím Oriol Junqueras i Vies, jehož mandát byl prohlášen za uvolněný ode dne 3. ledna 2020.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Manuela Ripa a Jordi Solé i Ferrando v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí