Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

6. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Manuela Ripa ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Klaus Buchner με ισχύ από 16 Ιουλίου 2020.

Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2019, και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Junta Electoral Central (Ισπανία), με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2020, και την απόφαση του Tribunal Supremo (Ισπανία), με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής του Jordi Solé i Ferrando ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με έναρξη ισχύος την 3η Ιανουαρίου 2020, ο οποίος αντικαθιστά τον Oriol Junqueras i Vies, του οποίου η έδρα χήρευε από τις 3 Ιανουαρίου 2020.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Manuela Ripa και Jordi Solé i Ferrando καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου