Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 23 juli 2020 - Brussel

6. Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennisgegeven van de benoeming van Manuela Ripa tot lid van het Parlement, ter vervanging van Klaus Buchner, met ingang van 16 juli 2020.

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 december 2019, en rekening houdend met het besluit van de Junta Electoral Central (Spanje) van 3 januari 2020 en het besluit van de Tribunal Supremo (Spanje) van 9 januari 2020, neemt het Parlement kennis van de benoeming van Jordi Solé i Ferrando tot lid van het Parlement vanaf 3 januari 2020, ter vervanging van Oriol Junqueras i Vies, wiens zetel met ingang van 3 januari 2020 vacant is verklaard.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Manuela Ripa en Jordi Solé i Ferrando, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid