Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela

6. Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie powiadomiły o wyborze Manueli Ripy w miejsce Klausa Buchnera na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 16 lipca 2020 r.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 grudnia 2019 r. oraz przy uwzględnieniu decyzji hiszpańskiej Centralnej Komisji Wyborczej z 3 stycznia 2020 r. i decyzji hiszpańskiego Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2020 r. Parlament odnotował wybór Jordiego Solé i Ferrando na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od 3 stycznia 2020 r., w miejsce Oriola Junquerasa i Viesa, na którego miejscu stwierdzono wakat od 3 stycznia 2020 r.

Parlament odnotował wybór wyżej wymienionych na posłów.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Manuela Ripa oraz Jordi Solé i Ferrando biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności