Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 23. júla 2020 - Brusel

6. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili, že Manuela Ripa bola s účinnosťou od 16. júla 2020 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Klausa Buchnera.

V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 19. decembra 2019 a vzhľadom na rozhodnutie Ústrednej volebnej komisie (Španielsko) z 3. januára 2020 a na rozhodnutie Najvyššieho súdu (Španielsko) z 9. januára 2020 Parlament vzal na vedomie, že Jordi Solé i Ferrando bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 3. januára 2020 a vo funkcii nahrádza Oriola Junquerasa i Viesa, ktorého mandát bol vyhlásený za uvoľnený s účinnosťou od 3. januára 2020.

Parlament to vzal na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Manuela Ripa a Jordi Solé i Ferrando miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia