Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 23 юли 2020 г. - Брюксел

8. Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (2020/2732(RSP))

Преди разискването се изказа Manfred Weber относно положението в района на Средиземноморието и отношенията между ЕС и Турция.

Charles Michel (председател на Европейския съвет) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Nicolas Bay, от името на групата ID, и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE.

(Продължаване на разискването: точка 10 от протокола от 23.7.2020 г)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност