Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

8. Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP))

Πριν την έναρξη της συζήτησης παρεμβαίνει ο Manfred Weber, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

Οι Charles Michel (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

(Συνέχιση της συζήτησης: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.7.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου