Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2732(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B9-0229/2020

Rozpravy :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Hlasování :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0206

Zápis
XML 11k
Čtvrtek, 23. července 2020 - Brusel

10. Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (pokračování rozpravy)
Doslovné záznamy

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (2020/2732(RSP))

(Začátek rozpravy: bod 8 zápisu ze dne 23.7.2020)

Vystoupili: Roberts Zīle za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè a Luis Garicano.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, rovněž k organizaci hlasování (předsedkyně poskytla upřesnění), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi a Helmut Geuking.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupil Charles Michel (předseda Evropské rady).

Vystoupili: Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki a Patrizia Toia.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Předseda poděkoval poslancům a útvarům Parlamentu za mimořádné úsilí, které vyvinuli během posledních obtížných měsíců, čímž přispěli k řádnému fungování Unie.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht a José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan a Margarida Marques za skupinu S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer a Moritz Körner za skupinu Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun a Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis a José Gusmão za skupinu GUE/NGL o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto a Roberts Zīle za skupinu ECR o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12 zápisu ze dne 23.7.2020 (pozměňovací návrhy), bod 16 zápisu ze dne 23.7.2020 (konečné hlasování)

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 12:55.)

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí