Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2732(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B9-0229/2020

Arutelud :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Hääletused :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0206

Protokoll
XML 11k
Neljapäev, 23. juuli 2020 - Brüssel

10. Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (arutelu jätkamine)
Istungi stenogramm

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (2020/2732(RSP))

(Arutelu algus: 23.7.2020 protokollipunkt 8)

Sõna võtsid Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dino Giarrusso (fraktsioonilise kuuluvuseta), Siegfried Mureşan, Simona Bonafè ja Luis Garicano.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer ka hääletuse korralduse kohta (istungi juhataja täpsustas),

Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi ja Helmut Geuking.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Sõna võttis Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja).

Sõna võtsid Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki ja Patrizia Toia.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

President tänas parlamendi teenistuste töötajaid viimastel rasketel kuudel tehtud erakordsete pingutuste eest, mis aitasid kaasa ka liidu heale toimimisele.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht ja José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan ja Margarida Marques fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer ja Moritz Körner fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun ja Rasmus Andresen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis ja José Gusmão fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järelduste kohta (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järelduste kohta (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.7.2020 protokollipunkt 12 (muudatusettepanekud), 23.7.2020 protokollipunkt 16 (lõpphääletus)

(Istung katkestati kell 12.55.)

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika