Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2732(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B9-0229/2020

Debatai :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Balsavimas :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0206

Protokolas
XML 11k
Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 23 d. - Briuselis

10. 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijų tęsinys)
CRE

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2020/2732(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2020 07 23 protokolo 8 punktas)

Kalbėjo Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Dino Giarrusso, nepriklausomas Parlamento narys, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè ir Luis Garicano.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer taip pat apie balsavimų organizavimą (pirmininkė pateikė papildomos informacijos), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi ir Helmut Geuking.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

Kalbėjo Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas).

Kalbėjo Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki ir Patrizia Toia.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Pirmininkas padėkojo Parlamento nariams ir tarnyboms už per pastaruosius sunkius mėnesius įdėtas ypatingas pastangas, kurios padėjo Sąjungai tinkamai veikti.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht ir José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan ir Margarida Marques S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer ir Moritz Körner RENEW frakcijos vardu, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun ir Rasmus Andresen Verts/ALE frakcijos vardu, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis ir José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardudėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardudėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 07 23 protokolo 12 punktas (pakeitimai), 2020 07 23 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 12.55 val.)

Atnaujinta: 2021 m. spalio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika