Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B9-0229/2020

Dezbateri :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Voturi :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0206

Proces-verbal
XML 11k
Joi, 23 iulie 2020 - Bruxelles

10. Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (continuarea dezbaterii)
Stenograma

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (2020/2732(RSP))

(Începutul dezbaterii: punctul 8 al PV din 23.7.2020)

Au intervenit Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Dino Giarrusso, neafiliat, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè și Luis Garicano.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, privind, de asemenea, organizarea sesiunilor de votare (Președinta a dat câteva precizări), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi și Helmut Geuking.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

A intervenit Charles Michel (Președintele Consiliului European).

Au intervenit Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki și Patrizia Toia.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Președintele a mulțumit membrilor și serviciilor Parlamentului pentru eforturile extraordinare depuse în ultimele luni dificile și pentru contribuția adusă astfel la buna funcționare a Uniunii.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht și José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan și Margarida Marques, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer și Moritz Körner, în numele Grupului Renew Europe, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun și Rasmus Andresen, în numele Grupului Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis și José Gusmão, în numele Grupului GUE/NGL, referitor la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto și Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, referitor la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12 al PV din 23.7.2020 (amendamente), punctul 16 al PV din 23.7.2020 (vot final)

(Ședința a fost suspendată la 12.55.)

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate