Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 23 juli 2020 - Bryssel

12. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till:

Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17-21 juli 2020
Resolutionsförslag B9-0229/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0206)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.36.)

Senaste uppdatering: 11 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy