Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 23 juli 2020 - Brussel

14. Tweede stemming
CRE

Het Parlement houdt een eindstemming over de ontwerpresolutie B9-0229/2020: Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Er kan worden gestemd tot 15.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17.30 uur.

(De vergadering wordt om 14.30 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2020Juridische mededeling - Privacybeleid