Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela

20. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Decyzja Rady dotycząca zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności