Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela

22. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020)

komisje BUDG, ECON

- Ustanowienie Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(opinia: EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI, CULT, FEMM)

- Zmiana rozporządzenia (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(opinia: CONT, EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI)

- Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(opinia: CONT, EMPL (art. 57 Regulaminu), ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI, FEMM)

komisja ENVI

- Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(opinia: AFET, DEVE (art. 57 Regulaminu), BUDG, REGI, JURI) (art. 40 Regulaminu)

komisja REGI

- Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(opinia: BUDG, CONT, EMPL (art. 57 Regulaminu), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności