Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela

23. Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 lipca 2020)

- Ustanowienie Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI, CULT, FEMM)

- Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/1601 w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
komisje: AFET, DEVE, BUDG
(opinia: CONT)

- Zmiana rozporządzenia (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: CONT, EMPL, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI)

- Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: CONT, EMPL (art. 57 Regulaminu), ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN (art. 57 Regulaminu), REGI, FEMM)

- Ustanowienie Instrumentu Wsparcia Technicznego (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności