Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 23 juli 2020 - Bryssel

24. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträdesdag.

Med parlamentets godkännande ska den resolution som antagits vid detta sammanträde nu översändas till mottagarna.

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy