Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 23 юли 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Съобщение на председателството
 4.Ред на работа
 5.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (разискване)
 9.Първо гласуване
 10.Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (продължeние на разискването)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Обявяване на резултатите от гласуването
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 20.Внесени документи
 21.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 22.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 23.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 24.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 25.График на следващите заседания
 26.Закриване на заседанието
 27.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (98 kb) Присъствен списък (18 kb) Резултати от гласувания (57 kb) Резултати от поименно гласуване (2341 kb) 
 
Протокол (98 kb) Присъствен списък (18 kb) Резултати от гласувания (57 kb) Резултати от поименно гласуване (2341 kb) 
 
Протокол (70 kb) Присъствен списък (10 kb) Резултати от гласувания (30 kb) Резултати от поименно гласуване (126 kb) 
 
Протокол (252 kb) Присъствен списък (75 kb) Резултати от гласувания (107 kb) Резултати от поименно гласуване (751 kb) 
Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност