Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 23 juli 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Mededeling van de Voorzitter
 4.Regeling van de werkzaamheden
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (debat)
 9.Eerste stemming
 10.Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (voortzetting van het debat)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Tweede stemming
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 20.Ingekomen stukken
 21.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 22.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 23.Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)
 24.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 25.Rooster van de volgende vergaderingen
 26.Sluiting van de vergadering
 27.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (84 kb) Presentielijst (18 kb) Stemmingsuitslagen (52 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4001 kb) 
 
Notulen (84 kb) Presentielijst (18 kb) Stemmingsuitslagen (52 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4001 kb) 
 
Notulen (67 kb) Presentielijst (10 kb) Stemmingsuitslagen (28 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (123 kb) 
 
Notulen (236 kb) Presentielijst (65 kb) Stemmingsuitslagen (98 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (741 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid