Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Porządek obrad
 5.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (debata)
 9.Pierwsza część głosowania
 10.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debaty)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Ogłoszenie wyników głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty i zamiary głosowania
 19.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 20.Składanie dokumentów
 21.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 22.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 23.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 24.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 25.Kalendarz następnych posiedzeń
 26.Zamknięcie posiedzenia
 27.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (82 kb)
11/11/2020 08:58
 Lista obecności (18 kb)
30/09/2020 10:26
 Wyniki głosowania (52 kb)
03/11/2020 09:48
 Głosowanie imienne (3335 kb)
28/10/2020 10:08
 
 
Protokół (82 kb)
11/11/2020 08:58
 Lista obecności (18 kb)
30/09/2020 10:26
 Wyniki głosowania (52 kb)
03/11/2020 09:48
 Głosowanie imienne (3335 kb)
28/10/2020 10:08
 
 
Protokół (67 kb)
11/11/2020 08:58
 Lista obecności (10 kb)
30/09/2020 10:26
 Wyniki głosowania (29 kb)
28/10/2020 10:02
 Głosowanie imienne (124 kb)
28/10/2020 10:08
 
 
Protokół (238 kb)
11/11/2020 08:58
 Lista obecności (66 kb)
30/09/2020 10:26
 Wyniki głosowania (104 kb)
28/10/2020 10:02
 Głosowanie imienne (740 kb)
28/10/2020 10:08
 
Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności