Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Porządek obrad
 5.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (debata)
 9.Pierwsza część głosowania
 10.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debaty)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Ogłoszenie wyników głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty i zamiary głosowania
 19.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 20.Składanie dokumentów
 21.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 22.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 23.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 24.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 25.Kalendarz następnych posiedzeń
 26.Zamknięcie posiedzenia
 27.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (82 kb) Lista obecności (18 kb) Wyniki głosowania (52 kb) Głosowanie imienne (4001 kb) 
 
Protokół (82 kb) Lista obecności (18 kb) Wyniki głosowania (52 kb) Głosowanie imienne (4001 kb) 
 
Protokół (67 kb) Lista obecności (10 kb) Wyniki głosowania (29 kb) Głosowanie imienne (124 kb) 
 
Protokół (238 kb) Lista obecności (66 kb) Wyniki głosowania (104 kb) Głosowanie imienne (740 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności