Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 23. júla 2020 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Oznámenie predsedníctva
 4.Program práce
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (rozprava)
 9.Prvé hlasovanie
 10.Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (pokračovanie rozpravy)
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Oznámenie výsledkov hlasovania
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Druhé hlasovanie
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Oznámenie výsledkov hlasovania
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 20.Predloženie dokumentov
 21.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 22.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 23.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 24.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 25.Termíny nasledujúcich rokovaní
 26.Skončenie rokovania
 27.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (82 kb) Prezenčná listina (18 kb) Výsledky hlasovaní (52 kb) Hlasovania podľa mien (4001 kb) 
 
Zápisnica (82 kb) Prezenčná listina (18 kb) Výsledky hlasovaní (52 kb) Hlasovania podľa mien (4001 kb) 
 
Zápisnica (68 kb) Prezenčná listina (10 kb) Výsledky hlasovaní (29 kb) Hlasovania podľa mien (127 kb) 
 
Zápisnica (237 kb) Prezenčná listina (67 kb) Výsledky hlasovaní (104 kb) Hlasovania podľa mien (740 kb) 
Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia