Index 
Jegyzőkönyv
XML 83kPDF 239kWORD 67k
2020. július 23., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök közleménye
 4.Ügyrend
 5.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 6.A Parlament tagjai
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (vita)
 9.Első szavazási kör
 10.Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (a vita folytatása)
 11.Az ülés folytatása
 12.A szavazás eredményének bejelentése
 13.Az ülés folytatása
 14.Második szavazási kör
 15.Az ülés folytatása
 16.A szavazás eredményének bejelentése
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 20.Dokumentumok benyújtása
 21.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 22.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 23.Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)
 24.Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 25.A következő ülésnapok időpontja
 26.Az ülés berekesztése
 27.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2020. július 10-én, pénteken megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.33-kor nyitják meg.


3. Az elnök közleménye

Az elnök tájékoztat, hogy az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetéseket követően, az Elnökök értekezletével egyetértésben és az eljárási szabályzat 154. cikkének (4) bekezdésével összhangban úgy határozott, hogy ma 9.30 és 17. 30 között rendkívüli ülést hív össze, hogy a Parlament megvitathassa álláspontját a helyreállítási tervről és a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keretről.


4. Ügyrend

A vita programját és a szavazás sorrendjét e-mailben kiosztották.

Módosítási javaslatot nem tettek.

Az ügyrendet megállapítják.


5. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2020. július 8-i, 2020. július 9-i és 2020. július 10-i ülések jegyzőkönyvét elfogadták.


6. A Parlament tagjai

Az illetékes német hatóságok bejelentették Manuela Ripa kinevezését Klaus Buchner helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2020. július 16.

Az Európai Bíróság 2019. december 19-i ítéletét követően, és figyelembe véve a Junta Electoral Central (Spanyolország) 2020. január 3-i határozatát és a Tribunal Supremo (Spanyolország) 2020. január 9-i határozatát, a Parlament tudomásul veszi Jordi Solé i Ferrando európai parlamenti képviselővé történő megválasztását 2020. január 3-i hatállyal Oriol Junqueras i Vies helyére, akinek a helye 2020. január 3-i hatállyal megüresedett.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Manuela Ripa és Jordi Solé i Ferrando elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) Verts/ALE képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

ITRE bizottság: Manuela Ripa

SEDE albizottság: Manuela Ripa

A határozatok a mai naptól hatályosak.


8. Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (2020/2732(RSP))

A vita előtt felszólal Manfred Weber a Földközi-tenger térségében fennálló helyzetről és az EU–Törökország-kapcsolatokról.

Charles Michel (az Európai Tanács elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ID képviselőcsoport nevében, és Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

(A vita folytatása: 2020.7.23-i jegyzőkönyv, 10. pont )


9. Első szavazási kör

A Parlament szavazást tart az alábbi állásfoglalási indítványra irányuló módosításokról: Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (B9-0229/2020)

A szavazás vége:11.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 13.30


10. Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (a vita folytatása)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (2020/2732(RSP))

(A vita kezdete: 2020.7.23-i jegyzőkönyv, 8. pont )

Felszólal Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dino Giarrusso, független, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè és Luis Garicano.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, a szavazás megszervezéséről is (az elnök pontosít), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi és Helmut Geuking.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

Felszólal: Charles Michel (az Európai Tanács elnöke).

Felszólal Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoș Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki és Patrizia Toia.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Az elnök köszönetét fejezi ki a Parlament tagjai és szolgálatai számára az elmúlt nehéz hónapok során tett rendkívüli erőfeszítéseikért, és az Unió jó működéséhez való hozzájárulásukért.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht és José Manuel Fernandes, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan és Margarida Marques, az S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer és Moritz Körner, a Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun és Rasmus Andresen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis és José Gusmão, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének következtetéseiről (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének következtetéseiről (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.7.23-i jegyzőkönyv, 12. pont (módosítások), 2020.7.23-i jegyzőkönyv, 16. pont (zárószavazás)

(Az ülést 12.55-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 13.32-kor folytatódik.


12. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit az alábbira irányuló módosításokról:

Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések
Állásfoglalási indítvány B9-0229/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0206)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

(Az ülést 13.36-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

13. Az ülés folytatása

Az ülés 14.29-kor folytatódik.


14. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazásra bocsátja az alábbi állásfoglalási indítványt: Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések (B9-0229/2020)

A szavazás vége:15.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 17.30

(Az ülést 14.30-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

15. Az ülés folytatása

Az ülés 17.32-kor folytatódik.


16. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a zárószavazás eredményét:

Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések
Állásfoglalási indítvány B9-0229/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0206)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

(A B9-0230/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


17. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


18. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


19. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes tagállamok számára a 2020-as naptári évre nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti és nettó felső összeghatárok tekintetében történő módosításáról (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 658/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjak összegének az inflációs ráta alapján való kiigazítása céljából történő módosításáról (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykörben a 2021-es referenciaévre vonatkozó változók száma és megnevezése meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelembenyújtás időrendi sorrendjén alapuló vámkontingens-kezelés keretében letétbe helyezett és felszabadított biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló (EU) 2019/452 (2019. március 19.) európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének módosításáról (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által harmadik országokban székhellyel rendelkező központi szerződő feleknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egy harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő félnek az Unió, illetve egy vagy több tagállama pénzügyi stabilitása szempontjából rendszerszintű jelentőségének vagy valószínűsíthetően rendszerszintű jelentőségűvé válásának megállapításához az ESMA által figyelembe veendő szempontok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országbeli központi szerződő felek összehasonlításon alapuló megfelelés iránti kérelmeinek értékelésekor az ESMA által értékelendő kötelező elemek, valamint az említett értékelés módozatai és feltételei tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


20. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Javaslat az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikke (1) bekezdésének megfeleleően az elnök konzultál erről a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Unión belüli, határokon átnyúló fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikke (1) bekezdésének megfeleleően az elnök konzultál erről a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

- A Tanács határozata az Európai Unió és Japán közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás megkötéséről (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN


21. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

FEMM bizottság

- Az InvestEU program létrehozása (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, ECON
vélemény: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- Javaslat a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

bizottságok FEMM, CONT

- Helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz létrehozása (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, ECON
vélemény: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke)

LIBE bizottság

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke)

JURI bizottság

- Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló határozat (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AFET, BUDG, REGI, JURI (az eljárási szabályzat 40. cikke), DEVE (az eljárási szabályzat 57. cikke)


22. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2020. július 22)

BUDG és ECON bizottság

- Az InvestEU program létrehozása (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(vélemény: EMPL, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), REGI, CULT, FEMM)

- Az (EU) 2015/1017 rendelet módosítása egy fizetőképesség-támogatási eszköz létrehozása tekintetében (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(vélemény: CONT, EMPL, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), REGI)

- Helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz létrehozása (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(vélemény: CONT, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), REGI, FEMM)

ENVI bizottság

- Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló határozat (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(vélemény: AFET, DEVE (az eljárási szabályzat 57. cikke), BUDG, REGI, JURI (az eljárási szabályzat 40. cikke)

REGI bizottság

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(vélemény: BUDG, CONT, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2020. július 22)

- Az InvestEU program létrehozása (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
bizottságok: BUDG, ECON
(vélemény: EMPL, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), REGI, CULT, FEMM)

- Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozásáról szóló (EU) 2017/1601 rendelet módosítása (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
bizottságok: AFET, DEVE, BUDG
(vélemény: CONT)

- Az (EU) 2015/1017 rendelet módosítása egy fizetőképesség-támogatási eszköz létrehozása tekintetében (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
bizottságok: BUDG, ECON
(vélemény: CONT, EMPL, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), REGI)

- Helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz létrehozása (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
bizottságok: BUDG, ECON
(vélemény: CONT, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), REGI, FEMM)

- Technikai támogatási eszköz létrehozása (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
bizottságok: BUDG, ECON
(vélemény: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- A méltányos átállási mechanizmus szerinti közszektor-hitelezési eszköz (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
bizottságok: BUDG, ECON
(vélemény: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével, a jelenlegi ülés során elfogadott állásfoglalást továbbítják a címzetteknek.


25. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. szeptember 14–2020. szeptember 17.


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 17.33-kor berekesztik.


27. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Igazoltan távol lévők:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea

Utolsó frissítés: 2020. november 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat