Indiċi 
Minuti
XML 83kPDF 244kWORD 68k
Il-Ħamis, 23 ta' Lulju 2020 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Avviż mill-Presidenza
 4.Ordni tal-ħidma
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 8.Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020 (dibattitu)
 9.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 10.Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020 (tkomplija tad-dibattitu)
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 17.Spjegazzjonijiet tal-vot
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 19.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Dokumenti mressqa
 21.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 22.Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Deċiżjoni biex tiġi applikata l-proċedura b'kumitat konġunt (Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura)
 24.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 25.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 27.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta nhar il-Ġimgħa 10 ta' Lulju 2020 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 9.33.


3. Avviż mill-Presidenza

Il-President ħabbar li, b'segwitu għal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020, iddeċieda, bi qbil mal-Konferenza tal-Presidenti u b'konformità mal-Artikolu 154(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li jsejjaħ seduta straordinarja llum mid-9.30 sal-17.30 sabiex il-Parlament ikun jista' jiddibatti u jesprimi l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward tal-Pjan ta' Rkupru u l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–2027.


4. Ordni tal-ħidma

Il-programm tad-dibattitu u tal-ordni ta' votazzjoni tqassam bl-email.

Ma ġiet proposta l-eba bidla.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


5. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tat-8 ta' Lulju 2020, id-9 ta' Lulju 2020 u l-10 ta' Lulju 2020 ġew approvati.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Manuela Ripa minflok Klaus Buchner bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 16 ta' Lulju 2020.

B'segwitu għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tad-19 ta' Diċembru 2019, u b'kont meħud tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali (Spanja) tat-3 ta' Jannar 2020 u d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema (Spanja) tad-9 ta' Jannar 2020, il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni ta' Jordi Solé i Ferrando bħala Membru tal-Parlament Ewropew li tiddekorri mid-data 3 ta' Jannar 2020 minflok Oriol Junqueras i Vies, li s-siġġu tiegħu ġie ddikjarata vakanti b'seħħ mid-data 3 ta' Jannar 2020.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħhom.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom ikunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Manuela Ripa u Jordi Solé i Ferrando jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


7. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-Grupp Verts/ALE d-deċiżjonijiet li ġejjin li jemendaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ITRE: Manuela Ripa

Sottokumitat SEDE: Manuela Ripa

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


8. Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020 (2020/2732(RSP))

Qabel id-dibattitu, intervent ta' Manfred Weber, dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u r-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija.

Charles Michel (President tal-Kunsill Ewropew) u Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ID, u Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 10 tal-Minuti tad-data 23.7.2020)


9. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar l-emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0229/2020: Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 11.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni:13.30.


10. Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020 (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020 (2020/2732(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 8 tal-Minuti tad-data 23.7.2020)

Interventi ta': Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dino Giarrusso Membru mhux affiljat, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè u Luis Garicano.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, ukoll dwar l-organizzazzjoni tas-sessjonijiet ta' votazzjoni (il-President iċċarat xi punti), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi u Helmut Geuking.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

Intervent ta': Charles Michel (President tal-Kunsill Ewropew).

Interventi ta': Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki u Patrizia Toia.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Il-President irringrazzja lill-Membri u lis-servizzi tal-Parlament għall-isforzi straordinarji mwettqa matul dawn l-aħħar xhur, li kkontribwixxew ukoll għall-funzjonament bla xkiel tal-Unjoni.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht u José Manuel Fernandes, f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan u Margarida Marques, f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer u Moritz Körner, f'isem il-Grupp Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun u Rasmus Andresen, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis u José Gusmão, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto u Roberts Zīle, f'isem il-Grupp ECRf'isem il-Grupp ECR, dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sa-21 ta' Lulju 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12 tal-Minuti tad-data 23.7.2020 (emendi), punt 16 tal-Minuti tad-data 23.7.2020 (votazzjoni finali)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.55.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.32.


12. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi għal:

Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0229/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0206)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.36.)


PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.29.


14. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni finali dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0229/2020: Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-15.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 17.30.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.30.)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.32.


16. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President ħabbar ir-riżultati tal-votazzjoni finali dwar:

Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0229/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0206)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0230/2020 iddekadiet.)


17. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


18. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabba fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


19. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi nazzjonali u tal-limiti massimi netti għall-pagamenti diretti għal ċerti Stati Membri għas-sena kalendarja 2020 (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 10 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 658/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġustament lir-rata tal-inflazzjoni tal-ammonti tat-tariffi pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għat-twettiq tal-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza fir-rigward tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika l-għadd u t-titoli tal-varjabbli għall-użu tad-dominju tal-istatistika dwar it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għas-sena ta’ referenza 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-depożitu u r-rilaxx ta’ garanziji fl-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji bbażati fuq l-ordni kronoloġika tas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 rigward l-inklużjoni ta’ ċerti prekursuri tad-droga fil-lista ta’ sustanzi skedati (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) 2019/452 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2019 li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA, ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tariffi imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lil kontropartijiet ċentrali stabbiliti f'pajjiżi terzi (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kriterji li l-ESMA jenħtieġ li tqis biex tiddetermina jekk kontroparti ċentrali stabbilita f’pajjiż terz hijiex sistemikament importanti jew aktarx issir sistemikament importanti għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-elementi minimi li għandhom jiġu vvalutati mill-ESMA meta tivvaluta t-talbiet ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi għal konformità komparabbli u l-modalitajiet u l-kundizzjonijiet ta’ din il-valutazzjoni (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Lulju 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


20. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-proċedura tad-diżimpenn (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll applikabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
B'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħlas transkonfinali fl-Unjoni (kodifikazzjoni) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
B'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

irriferut

responsabbli :

TRAN


21. Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat FEMM

- L-istabbiliment tal-Programm InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, ECON
opinjoni: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-istabbiliment ta' Programm għall-azzjonijiet tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa - għall-perjodu 2021-2027 u tħassir tar-Regolament (UE) Nru 282/2014 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa") (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

Kumitati FEMM, CONT

- L-istabbiliment ta' Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, ECON
opinjoni: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi assistenza għat-trawwim ta' miżuri li jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI
opinjoni: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Emenda tad-Deċiżjoni 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AFET, BUDG, REGI, JURI (Artikolu 40 tar-Regoli ta' Proċedura), DEVE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


22. Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' Lulju 2020)

Kumitati BUDG, ECON

- L-istabbiliment tal-Programm InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(opinjoni: EMPL, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI, CULT, FEMM)

- Emenda tar-Regolament (UE) 2015/1017 fir-rigward tal-ħolqien ta' Strument ta' Appoġġ għas-Solvenza (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(opinjoni: CONT, EMPL, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO, TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI)

- L-istabbiliment ta' Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(opinjoni: CONT, EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO, TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI, FEMM)

Kumitat ENVI

- Emenda tad-Deċiżjoni 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(opinjoni: AFET, DEVE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), BUDG, REGI, JURI) (Artikolu 40 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat REGI

- Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi assistenza għat-trawwim ta' miżuri li jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(opinjoni: BUDG, CONT, EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Deċiżjoni biex tiġi applikata l-proċedura b'kumitat konġunt (Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' Lulju 2020)

- L-istabbiliment tal-Programm InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Kumitati: BUDG, ECON
(opinjoni: EMPL, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI, CULT, FEMM)

- Emenda tar-Regolament (UE) 2017/1601 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD), il-Garanzija tal-EFSD u l-Fond ta' Garanzija tal-EFSD (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
Kumitati: AFET, DEVE, BUDG
(opinjoni: CONT)

- Emenda tar-Regolament (UE) 2015/1017 fir-rigward tal-ħolqien ta' Strument ta' Appoġġ għas-Solvenza (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Kumitati: BUDG, ECON
(opinjoni: CONT, EMPL, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO, TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI)

- L-istabbiliment ta' Faċilità għall-Irkupru u għar-Reżiljenza (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Kumitati: BUDG, ECON
(opinjoni: CONT, EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO, TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI, FEMM)

- L-istabbiliment ta' Strument ta' Appoġġ Tekniku (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Kumitati: BUDG, ECON
(opinjoni: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Faċilità ta' self tas-settur publiku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
Kumitati: BUDG, ECON
(opinjoni: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, ir-riżoluzzjoni adottata waqt is-sessjoni li għaddejja se titressaq issa quddiem id-destinatarji tagħha.


25. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 14 ta' Settembru 2020 sad-data 17 ta' Settembru 2020.


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 17.33.


27. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Skużati:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza