Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 14 september 2020 - Brussel

10. Verzoeken om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement)

De Voorzitter verklaart, overeenkomstig artikel 145, lid 2, van het Reglement de volgende verzoeken te hebben ontvangen:

—   verzoek van de commissie JURI om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over due diligence in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen;

—   verzoek van de commissie EMPL om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een industriële transitie naar een groene en digitale Europese economie: regelgevingsvereisten en de rol van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld.

Deze verzoeken om raadpleging worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen 24 uur een verzoek wordt ingediend om deze verzoeken in stemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 14 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid