Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 14. septembra 2020 - Brusel

10. Žiadosti o konzultácie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (článok 145 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 145 ods. 2 rokovacieho poriadku mu boli doručené tieto žiadosti:

—   výbor JURI o konzultáciu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v súvislosti s povinnou náležitou starostlivosťou a zodpovednosťou podnikov;

—   výbor EMPL o konzultáciu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v súvislosti s priemyselnou transformáciou na ekologické a digitálne európske hospodárstvo: regulačné požiadavky a úloha sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti.

Tieto žiadosti o konzultáciu sa považujú za schválené, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadajú do 24 hodín, aby sa o nich hlasovalo.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia