Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 4k
2020. szeptember 14., Hétfő - Brüsszel

11. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

Az eljárási szabályzat 111. cikke (6) bekezdésének és 112. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

—   az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országbeli központi szerződő felek összehasonlításon alapuló megfelelés iránti kérelmeinek értékelésekor az ESMA által értékelendő kötelező elemek, valamint az említett értékelés módozatai és feltételei tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. július 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által harmadik országokban székhellyel rendelkező központi szerződő feleknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. július 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)4891 – 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egy harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő félnek az Unió, illetve egy vagy több tagállama pénzügyi stabilitása szempontjából rendszerszintű jelentőségének vagy valószínűsíthetően rendszerszintű jelentőségűvé válásának megállapításához az ESMA által figyelembe veendő szempontok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. július 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   az ECON bizottság ajánlása az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK bizottsági rendeletnek az IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetével szembeni kifogás mellőzéséről (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Ha a plenáris ülésen való bejelentést követő 24 órás határidőn belül egyetlen képviselőcsoport vagy a legalább az alacsony küszöbértéket elérő számú képviselő sem emel kifogást ellenük, akkor az ajánlások elfogadottnak minősülnek. Ellenkező esetben szavazni fognak róluk.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat