Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 4k
Pirmdiena, 2020. gada 14. septembris - Brisele

11. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 111. panta 6. punkts un 112. panta 4. punkta d) apakšpunkts)

Saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu un 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret:

—   ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 14. jūlija deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz obligātajiem elementiem, kuri EVTI jāvērtē, novērtējot trešo valstu CCP pieprasījumus apstiprināt salīdzināmu atbilstību, un attiecībā uz minētā novērtējuma veikšanas kārtību un nosacījumiem (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 14. jūlija deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz maksām, kuras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iekasē no centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 14. jūlija deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz kritērijiem, kas EVTI būtu jāņem vērā, lai noteiktu, vai centrālais darījumu partneris, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Šos ieteikumus uzskatīs par apstiprinātiem, ja neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, divdesmit četru stundu laikā pēc ieteikumu paziņošanas plenārsēdē nebūs pieprasījuši par tiem balsot. Pretējā gadījumā par tiem būs jābalso.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 14. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika