Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 3k
Ponedeljek, 14. september 2020 - Bruselj

11. Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 111(6) in člen 112(4)(d) Poslovnika)

V skladu s členom 111(6) in členom 112(4)(d) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov sporočil predsedniku Parlamenta, da ni bilo nasprotovanja v zvezi s:

—   priporočilom odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi elementi, ki jih organ ESMA oceni pri ocenjevanju zahtev CNS iz tretjih držav za primerljivo skladnost, ter načini in pogoji za navedeno oceno (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);

—   priporočilom odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračuna centralnim nasprotnim strankam s sedežem v tretjih državah (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);

—   priporočilom odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili, ki bi jih moral organ ESMA upoštevati pri ugotavljanju, ali je centralna nasprotna stranka s sedežem v tretji državi sistemsko pomembna za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma bo to verjetno postala (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);

—   priporočilom odbora ECON, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).

Če v štiriindvajsetih urah po razglasitvi na plenarnem zasedanju priporočilom ne nasprotuje politična skupina ali število poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, se šteje, da so priporočila sprejeta. V nasprotnem primeru se o njih glasuje.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov