Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0360R(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0138/2020

Forhandlinger :

PV 14/09/2020 - 16
CRE 14/09/2020 - 16

Afstemninger :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0225

Protokol
XML 6k
Mandag den 14. september 2020 - Bruxelles

16. Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet - LGBTI-fri områder i Polen inden for rammerne af Rete Lenford-sagen (forhandling)
CRE

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000042/2020) af Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers og Delara Burkhardt, til Kommissionen: LGBTI-fri områder i Polen inden for rammerne af Rete Lenford-sagen (B9-0017/2020).

Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Marc Angel begrundede spørgsmålet.

Taler: Věra Jourová (næstformand i Kommissionen).

Talere: Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra FEMM), Andrzej Halicki for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Hélène Laporte for ID-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Patryk Jaki for ECR-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi, løsgænger, Roberta Metsola, Sylwia Spurek, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Gwendoline Delbos-Corfield, Pernando Barrena Arza, Vladimír Bilčík, Marek Paweł Balt, Alice Kuhnke, Miguel Urbán Crespo, Maria Walsh, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Balázs Hidvéghi, Tilly Metz, Rasmus Andresen og Hermann Tertsch.

Talere: Věra Jourová og Juan Fernando López Aguilar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12 i protokollen af 16.9.2020 (ændringsforslag), punkt 12 i protokollen af 17.9.2020 (endelig afstemning).

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik